Search for:

Texas Hold´em

Texas Hold´em je najobľúbenejšou a najrozšírenejšou variantou pokru na svete. Cieľom je zostaviť čo najlepšiu kombináciou piatich kariet a to z dvoch svojich kariet a piatich spoločných, alebo blufovaním prinútiť ostatných súperov, aby zhodili svoje, možno aj lepšie karty, ako sú vaša a tým vyhrať hru – pot. Na stránkach pokeronlinehra.eu si môžete vyskúšať verziu pokru Casino Holdem zadarmo.

Stručný popis

Pri variante Texas Hold´em sa používa metóda tzv. povinnej stávky (blind bet čiže stávka na slepo). Tieto stávky sú povinní vložiť len prví dvaja hráči na ľavo od značky dealer a to tak, že prvý za značkou povinne vloží do hry polovicu povinnej stávky(small blind) a druhý hráč za značkou vloží do hry celú povinnú stávku(big blind). Potom sú dealerom rozdané po dve karty každému hráčovi (hole cards). Každý hráč, ktorý sa chce zúčastniť hry, musí dorovnať povinnú stávku alebo stávku, ktorú hráč pred ním ešte navýšil(call), poprípade môže povinnú stávku sám navýšiť(raise). Ako prvý začína hráč na ľavo od hráča, ktorý dal big blind a postupne nasledujú všetci hráči v smere hodinových ručičiek. Ak stávku nedorovná, alebo sám nenavýši, karty zahodí(fold). Dealer postupne na stôl takto vyloží 5 kariet.

Flop (prvé tri spoločné karty sú vyložené naraz)

  • po dorovnaní povinných stávok hráčmi, ktorí sa rozhodli v hre pokračovať, prichádzajú prvé tri spoločné karty (community cards). Aktívni hráči si vytvoria kombinácie, spolu so svojími dvoma kartami, a na rad prichádza kolo stávok, presne ako pred flopom. Prvý koná hráč na ľavo od dealera. Môže sa pokračovať v hre bez toho, aby niektorí z hráčov vsadil (check), pokiaľ niekto vsadí (bet) ostatní ak chcú pokračovať ho musia dorovnať (call), poprípade ešťe navýšiť (reise), alebo karty zhodiť (fold) a v danej hre končia.

Turn (štvrtá spoločná karta – taktiež nazývaná fourth street)

  • dealer pridáva k už trom spoločným kartám aj štvrtú a znova prichádza kolo stávok, ktoré sa riadi tými istými pravidlami ako pred flopom a po flope.

River (posledná spoločná karta)

  • dealer pridáva poslednú spoločnú kartu a zasa prichádza kolo stávok. Samotná hra končí ak jeden z hráčov donúti svojou stávkou ostatných hráčov, aby zhodili svoje karty (v tomto prípade nemusí, ale može ukázať svoju kombináciu kariet). Pokiaľ zostanú aj po poslednom kole stávok aspoň dvaja hráči, prichádza na rad ukazovanie a porovnávanie kariet (showdown). Hráč s najlepšiou kombináciou kariet sa stáva víťazom a berie bank.

Varianty

  • Limit Texas Hold´em (HE) – pri tejto variante sú presne stanovené výšky minimálnych a maximálnych stávok ako aj počet možných stávok
  • Pot Limit Texas Hold´em (PL) – pri tejto variante je maximálna stávka obmedzená a rovná sa výške banku (potu)
  • No Limit Texas Hold´em (NL) – pri tejto variante nie je stanovená maximálna výška stávky, ani počet stávok, čiže hráč može kedykoľvek vsadiť koľko chce